torsdag den 14. marts 2013

Generalforsamling d.6.marts 2013

Vi havde i sidste uge generalforsamling i Ulsted. Der var mødt 20 vævere op til en hyggelig aften. Da turen rundt blandt vævene var overstået, indledte vi aftenen med den formelle del. Ny i bestyrelsen blev Mette Svanborg, Margit Ammitzbøll valgte ikke at genopstille. De øvrige i bestyrelsen blev genvalgt. Aftenen sluttede af med et dejligt traktement som husrådet i Ulsted havde sørget for.

Bestyrelsen og ordstyrer er klar til at indlede generalforsamlingen
Formandens beretning
Nogle af de fremmødte


Ingen kommentarer:

Send en kommentar